Yksityisteiden peruskorjaus ja kunnossapito

Yksityisteitä on kaikkiaan noin 360 000 km. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on noin 90 000 km, rakennettuja metsäautoteitä arviolta 120 000 km sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä on noin 110 000 km. Liikenteellisesti merkittävimpiä ovat valtion apuun oikeutetut tiet (vähintään kolme taloa, vähintään 1 km pitkä tai vilkas läpiajotie), joita on nykyään noin 55 000 km.

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Peruskorjauksen suunnittelu ja kilpailutus

Yksityistien perusparannushanke alkaa korjaustarpeen määrittämisestä, jonka jälkeen tehdään tarvittavat mittaukset ja suunnitelmat toimenpiteistä. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat kuivatuksen parantaminen ja tien rakennekerrosten vahvistaminen.

Teemme peruskorjaussuunnitelman ja laadimme kaikki avustushakemukseen liitettävät asiakirjat kokonaispalveluna. Hyvällä suunnittelulla ja yksilöllisellä työselostuksella on mahdollista saada kustannussäästöä urakointivaiheessa, työsuorituksen ollessa selkeästi määritetty.

Valtionavustuksen saamiseksi peruskorjaukset on kilpailutettava, ja kustannustason selvittämiseksi on hyvä saada vertailtavia tarjouksia urakan toteuttamisesta. Laadimme tarjouspyyntöaineiston ja tarvittaessa olemme tiekunnan edustajan tukena urakoitsijan valinnassa. Palveluumme kuuluu myös urakan valvonta ja tiekunnan asiantuntijaedustajana toimiminen esimerkiksi työmaakokouksissa ja avustushakemuksiin liittyvissä asioissa.

Tarkempaa tietoa yksityistien parantamisen avustuksesta on luettavissa ELY-keskuksen infosivuilta.

Ympärivuotiset kunnossapitotyöt

Asfalttipäällysteen paikkausta

KESÄKUNNOSSAPITO
 • kuivatuksen parantaminen, ojitus, reunapalteen poisto, rumpujen vaihto
 • sorastus, murskeen lisäys, routavaurioiden korjaus, muokkaus, tasaus
 • asfalttipäällysteen korjaus kuumamassalla, kumibitumijuotokset
 • maakivien poisto, kallistusten ja painumien korjaus
 • pölynsidonta
 • vesakoiden raivaus, liikennetilaan kasvaneiden oksien karsinta
 • liikennemerkkien ja tieviittojen asennus, korjaus ja suoristus
TALVIKUNNOSSAPITO
 • aurausviitoitus, auraus, polanteen tasaus, lumivallien madallus
 • liukkaudentorjunta hiekalla tai suolalla
 • rumpujen sulatus höyryllä

Ruokorauman putkisilta

SILTOJEN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO
 • puukansien korjaus, puiden vaihto ja metallilevyvahvisteet
 • puu- tai teräskaiteiden korjaus ja rakentaminen
 • putkisiltojen rakentaminen, toteutamme putkisiltojen korjaukset yksityisille ja yleisille teille vaatimusten mukaisesti nopealla aikataululla. Liikennekatkos on usein yöllä ja kestää kerrallaan vain muutamia tunteja.