Ruoppaustyöt

Suunnitelma

Työkohteesta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma, ja käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja sopivaksi mökki- tai kotirannaksi. Työn edetessä suunnitelmaa tarkastetaan ja tarvittaessa tehdään muutoksia.

Ilmoitukset ja luvat

Ruoppaustyön laajuudesta riippuen työn teettäjän on tehtävä ilmoitus tai haettava lupaa ruoppaukselle. Alle 500m3 kokoisista ruoppauksista tehdään ilmoitus ELY-keskukseen, ja yli 500m3 kokoisiin ruoppauksiin haetaan lupaa Aluehallintovirastolta.

Hoidamme tarvittaessa ilmoitus- ja lupamenettelyn alusta loppuun.

Ruoppaus ja maisemointi

Rantojen ja veneväylien ruoppaus voidaan tehdä kohteesta riippuen joko pitkäpuomisella telaponttoonikoneella tai ruoppausproomulla.

Telaponttoonikoneilla pääsee liikkumaan sujuvasti rantavedessä sekä maalla, pitkällä ulottuvuudella pystymme läjittämään ruoppausmassat tehokkaasti pidemmällekin rantaan.

Ruoppausproomumme soveltuu paremmin syvempiin vesiin sekä kivikkoiseen rantaan, pitkäpuomisella kaivinkoneella ruoppausmassat voidaan läjittää rantaan tai kuljettaa proomulla pois.

Yleensä kaivuumassat läjitetään asiakkaan osoittamaan paikkaan ja maisemoidaan mahdollisuuksien mukaan heti tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Ruoppaus on usein kertaluontoinen ja pitkäaikainen investointi, tarjoamme mahdollisuutta osamaksurahoitukseen. Hyvät maksuehdot ilman kolmansia osapuolia takaavat sujuvan asioinnin ja parhaan palvelun. Lisätietoa osamaksusta.

Merikuljetukset

Kuljetuslautta Tuuli II, syväys 0,9m, kantavuus 70tn

Kuljetamme saaristossa omalla kalustolla rakennustarvikkeita, multaa, mursketta, kiviä, polttopuita, autoja ja lähes mitä tahansa aina 70tn painoon saakka.

Pitkäpuomisella kaivinkoneella saamme nostettua tavarat rantaan ja vaikkapa tehtyä nurmikon tai kivipenkereen.